Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास
तुमचे ४२ आठवड्यांचे बाळ: विकास, विकासाचे टप्पे आणि काळजी
तुमचे बाळ ४२ आठवड्यांचे झाल्यावर आता शिशुवस्थेमध्ये प्रवेश करत आहे. त्यामुळे त्याने मागितलेल्या गोष्टी त्याला दिल्या नाहीत तर त्याला राग येईल आणि तो खायला सुद्धा त्रास देईल. तुमचे बाळ आता त्याला येणाऱ्या समस्या सुद्धा सोडवू शकेल. काही बाळे शांतपणे प्रयत्न करतील आणि समस्या सोडवतील (उदा: आवाक्याबाहेरचे खेळणे स्वतःचे स्वतः काढून घेणे), आणि सर्वोतोपरी प्रयत्न करून […]
संपादकांची पसंती