मराठी
English
हिन्दी
বাংলা
Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
बाळ
‘थ’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित ५० नावे
नेहमीच तुम्ही पहिले असेल की नावाचे उच्चारण वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जाते आणि प्रत्येक नावाचा अर्थ त्यानुसार होतो. जसे की तृषा आणि थ्रीशा ह्या मध्ये ‘तृषा‘ नावाचा अर्थ तहान असा होतो आणि थ्रीशा चा अर्थ ‘महान‘ किंवा ‘तारा‘ असा होतो. आपल्या लक्षात आले असेल की दोन्ही नावांच्या स्पेलिंग मध्ये साम्य आहे परंतु अर्थ खूप वेगवेगळे आहेत. […]
संपादकांची पसंती