Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
बाळ
भारतात नवजात बाळाचा जन्माचा दाखला कसा मिळवाल?
जर तुम्ही भारतीय असाल आणि तुम्हाला लवकरच बाळ होणार असेल तर तुमच्या बाळासाठी जन्म दाखला मिळण्याची प्रक्रिया जाणून घेणे नेहमीच महत्वाचे असते. अधिकृत जन्म दाखल्यावर तुमच्या बाळाची जन्मतारीख असते आणि सामान्यत: शाळांमध्ये प्रवेश, पासपोर्टसाठी अर्ज करणे यासारख्या गोष्टींसाठी तो आवश्यक असतो. जन्मदाखला नसलेल्या मुलांच्या नावाचा, अधिकृत ओळखीचा आणि राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा धोका नाकारला जाण्याची शक्यता असते. […]
संपादकांची पसंती