Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणेचे आठवडे
गर्भधारणा: २३वा आठवडा
तंत्रज्ञानातील विकासामुळे तुमच्या पोटातील बाळाच्या विकासावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे, तसेच तुमच्या बाळाच्या विकासातील प्रत्येक टप्प्याचा अभ्यास करता येतो. सामान्यपणे गर्भारपणाचा कालावधी ४० आठवडे इतका असतो आणि ३ तिमाहींमध्ये तो विभाजित होतो. २३वा आठवडा दुसऱ्या तिमाहीमध्ये येतो आणि हा काळ तुमच्या बाळासाठी आणि तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे. २३व्या आठवड्यामध्ये तुम्ही तुमच्या गरोदरपणाच्या प्रवासाच्या मध्यावर आला […]
संपादकांची पसंती