मराठी
English
हिन्दी
বাংলা
Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणा होताना
१५ सोप्या आणि विश्वसनीय घरगुती गर्भधारणा चाचण्या
गर्भधारणा झाली आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी आधुनिक किटचा शोध लागण्यापूर्वी  घरगुती पद्धती शेकडो वर्षांपासून वापरात आहेत. मध्ययुगीन काळात राहणाऱ्या लोकांना बाजारात मिळणाऱ्या गरोदर चाचणी किट मिळत नव्हत्या आणि त्यांना आदिम पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागत असे. ह्यापैकी अनेक नैसर्गिक गर्भधारण्या चाचण्या आजही उपयुक्त आहेत कारण त्या करून पाहण्याची पद्धत खूप सोपी आहे. घरातच उपलब्ध असलेल्या […]
संपादकांची पसंती