Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
बाळ
‘घ’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित ५० नावे
बऱ्याचदा आई वडील आपल्या बाळाचे नाव ठेवताना खूप गोंधळात पडतात, कारण एका बाजूला त्यांना बाळाचे नाव मॉडर्न असावे असे वाटत असते तर दुसरीकडे त्याचा अर्थ सुद्धा चांगला हवा असतो. तज्ञांचे असे मत आहे की बाळाच्या यशामध्ये त्याच्या नावाची महत्वाची भूमिका असते, म्हणून बाळाचे नाव निवडताना विशेष काळजी घेण्यास सांगितले जाते. हे खरे आहे की आधुनिक […]
संपादकांची पसंती