Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास
तुमचे ६ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी
ह्या टप्प्यावर आईला आणि बाळाला एकमेकांची जाणीव होऊ लागते बाळाने तुमच्यासोबत ६ आठवडे एकत्र घालवलेले असतात आणि त्यामुळे बाळाला तुमची सवय झालेली असते. बाळामध्ये ह्या कालावधीत खूप अंतर्गत बदल झालेले असतात आणि आधीपेक्षा बाळाची लक्षणीय वाढ झालेली असते. तुमच्या ६ आठवड्यांच्या बाळाचा विकास जसजसे आठवडे पालटतात, तसे तुमच्या ६ आठवड्यांच्या बाळाच्या वाढीचा वेग आता अधिक […]
संपादकांची पसंती