Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास
तुमचे १३ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी
अभिनंदन! तुमचे बाळ आता १३ आठवड्यांचे आहे आणि तुम्हाला आता मातृत्वाची सवय झालेली आहे. रात्रीची झोप नीट न मिळणे, आपल्या बाळाला दिवसा किंवा रात्री केव्हाही स्तनपान देणे आणि बाळाला शौचास झाल्यास ते स्वच्छ करणे इत्यादींमुळे तुम्हाला जाणवले असेल की आई होणे सोपे नाही. हो ना ? परंतु आम्हाला माहित आहे की तुमचे तुमच्या छोट्या बाळावर […]
संपादकांची पसंती