Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
बाळ
तुमच्या मुलीसाठी हिंदू देवता सरस्वतीची अर्थासहित ७५ नावे
देवी सरस्वती ही ज्ञान, संगीत, बुद्धी आणि कलेची देवता आहे. तसेच ती सर्व वेदांची जननी आहे. मुलींसाठी देवी सरस्वतीची नावे नाव नावाचा अर्थ ऐश्वी या नावाचा मूळ अर्थ ‘पवित्र’ आहे. त्याचा आणखी एक अर्थ आहे – ‘विजयी’. अशवी या नावाचा अर्थ ‘विजयी’ आहे. हे सरस्वती देवीचे दुसरे नाव आहे. आशवी या नावाचा अर्थही ‘धन्य’ आणि […]
संपादकांची पसंती