Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणा होताना
तुम्हाला गर्भधारणा चाचणीवर फिकट रेष दिसत आहे का? – तुम्ही गर्भवती आहात का?
घरी करता येणारी गरोदर चाचणी अगदी साधी आणि सोपी असते – एक रेष दिसली तर ‘नाही’ आणि दोन रेषा दिसल्या तर ‘हो’. परंतु कधी कधी ह्या रेषांमध्ये फिकट रेष सुद्धा दिसते आणि मग प्रश्न पडतो की नक्की गरोदर चाचणीचा अर्थ काय काढायचा?. गरोदर चाचणीवर अशा फिकट रेषा आढळणे असामान्य नाही, त्याचे कारण अगदी सोपे असू […]
संपादकांची पसंती