Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
Home बाळ बाळांची नावे एकमेवाद्वितीय अशी भारतीय मुलींची अर्थासहित १५० नावे

एकमेवाद्वितीय अशी भारतीय मुलींची अर्थासहित १५० नावे

एकमेवाद्वितीय अशी भारतीय मुलींची अर्थासहित १५० नावे

आपल्या सर्वाना माहित आहे की, बाळाचे नाव ठेवण्याचे किती दडपण असते ते ! तुम्हाला तुमच्या परीचे नाव सर्वात सुंदर असावे असे वाटत असते आणि त्याचसोबत त्याला चांगला अर्थही असावा असे वाटत असते. भारतामध्ये हजारो नावांचे वेगवेगळे स्त्रोत असून आणि ते खूप एकमेवाद्वितीय आहेत. जरी समोर खूप पर्याय असले तरी त्यातले एक निवडणे हे आव्हान तसेच राहते. तुम्हाला आवडणाऱ्या नावांची यादी करा आणि त्यांचे अर्थ शोधायला विसरू नका. निवडक नावांची यादी केल्यावर तुम्हाला नाव निवडणे सोपे जाईल. खरं तर तुम्ही तुमच्या लोकांना पण नाव सुचवण्यासाठी विचारू शकता. ह्याची तुम्हाला मदत होऊ शकते आणि तुम्हाला अजून सूचना मिळू शकतात. तुम्हाला वेगवेगळे प्रतिसाद मिळतील, पण तुम्ही काळजी करण्याचे कारण नाही. फक्त तुम्ही निवडलेले नाव आणि त्याचा सुंदर अर्थ तुमच्यासाठी विशेष आहे ह्याची खात्री करा.

मुलींची १५० असामान्य नावे

मुलींची-१५०-असामान्य-नावे

जर तुम्हाला तुमच्या परीचे नाव ठेवण्यासाठी काही कल्पना हव्या असतील तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात! ही काही मुलींची खास नावे आहेत. तुम्हाला ज्या सुंदर नावाने तुमच्या परीला हाक मारायला आवडेल ते नाव निवडायला तुम्हाला नक्की आवडेल!

एक लक्षात ठेवा, जेंव्हा तुम्ही बाळासाठी नाव निवडता, ते तुम्ही नंतर केव्हाच बदलू शकणार नाही. तिच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी ते राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या बाळासाठी सुंदर अर्थ असलेले योग्य नाव सापडेल ह्याची खात्री करा.

इथे काही दुर्मिळ मुलींची नावे आहेत जी तुम्हाला आवडतील. नावांना योग्य अर्थ आहे आणि तुम्हाला योग्य नाव निवडण्यासाठी ह्याची नक्कीच मदत होईल. हे बघा!


नावअर्थ
आहनाह्या सुंदर आणि मोहक नावाचा अर्थ आहे “सकाळचे सौंदर्य”
आहिजेंव्हा तुम्हाला आधीच माहित असते की तुमची मुलगी उदयास येणार आहे. ह्या नावाचा अर्थ आहे “महान नेता”
आशिनावाचा अर्थ “हास्य “
आभाहे नाव तुमच्या बाळासाठी गौरवास्पद आहे. ह्याचा अर्थ आहे “वैभव”
अभिताहे देवी पार्वतीचे नाव आहे .ह्याचा अर्थ “धैर्यवान” असाही आहे
आदियानावाचा अर्थ आहे “देवाकडून मिळालेलं विशेष बक्षीस”
आदिराह्या नावाचा अर्थ आहे “सामर्थ्यवान”. हे एक विशेष भारतीय नाव आहे आणि खूप सामान्य सुद्धा
आफसाहा एक उर्दू शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ आहे “गोड़”. हे नाव प्रॉफेट मोहम्मद च्या बायकोचे आहे
अहिल्याऋषी पत्नी
अलिशाह्या सुंदर आणि तेजस्वी नावाचा अर्थ आहे “परमेश्वराने संरक्षित केलेली”
अमोलीनावाचा अर्थ “अमूल्य”
अनितानावाचा अर्थ “कृपा” आहे
अनुष्काहे अजून एक सुंदर नाव,ज्याचा अर्थ आहे “कृपा”
भामाएक सुंदर हिंदू नाव,ज्याचा अर्थ आहे “प्रकाश”
भूविकाम्हणजे स्वर्ग
भात्रीदेवी सरस्वती चे नाव
भिश्तीहा शब्द म्हणजे एक मिळालेला आशीर्वाद
चाहनाह्या शब्दाचा अर्थ आहे “मोहक”, तुमची छोटी लेक हे तुमच्या आयुष्याचं एक आकर्षण आहे
छावीहे सुंदर भारतीय नाव खूप दुर्मिळ आहे आणि त्याचा अर्थ आहे “प्रतिबिंब”
चिनायीजेंव्हातुमची मुलगी तुमचा आयुष्यात आनंद घेऊन येते,तेंव्हा तुम्ही तिचे हे नाव ठेऊ शकता,त्याचा अर्थ आहे “आनंदमयी”
धूनीह्या शब्दाचा अर्थ आहे “नदी”.ह्या नावाचा संदर्भ दुर्मिळ धार्मिक ग्रंथांमध्ये ही आढळतो
ईशानाहा शब्द संस्कृत असून ह्या शब्दाचा मूळ शब्द ईश्वर असून त्याचा अर्थ “देव” असा आहे
ईरीशाहा सुंदर शब्द असून त्याचा अर्थ “भाषण”असा आहे
हयामिही कुणीतरी गूढ असून तिला मिळालेल्या आयुष्या पलीकडे काहीतरी शोधते
हंसीनीहरणा सारखी सुंदर
हरीणीह्या नावाचा अर्थ “हरिण” असा आहे. हे सुद्धा एकमेकाद्वितीय असे भारतीय नाव आहे
हेमालीतुमची मुलगी तुमच्यासाठी सोन्यासारखीच मौल्यवान आहे म्हणून हे नाव ह्या नावाचा अर्थ आहे,”सोन्याचा मुलामा असलेली”
काशीधार्मिक भावना असलेलं हे नाव आहे. काशी ह्या शब्दाचा अर्थ “तीर्थक्षेत्र” असा आहे
कादंबरीह्या हिंदू भारतीय नावाचा अर्थ “देवी” असा आहे
कैवल्याह्या नावाचा अर्थ “स्वातंत्र्य” असा आहे
काव्याभारतीय भाषा काव्यमय असतात. काव्या ह्या शब्दाचा अर्थ “कविता” हा सुद्धा काव्यमय भासतो
कालिकाहे देवी काली चे नाव आहे
कालकाहे नाव देवी “दुर्गा” दर्शवते
काल्पी“कल्पनेतील”, नावासारखाच अर्थही सुंदर आहे
कालयाह्या नावाचा अर्थ “आनंददायी ” असा आहे
कामनाजेंव्हा तुमचं बाळ तुमची खूप दिवसांची मनोकामना होती.”ईच्छा”
काजोलखूप प्रसिद्ध भारतीय नाव ज्याचा अर्थ आहे “काजळ”
किनाराह्या सुंदर नावाचा अर्थ आहे “नदीकिनारा”
मधूह्या भारतीय नावाचा अर्थ “मध” आहे
मधुरिमा“मोहक”, तुमच्यासाठी तुमची मुलगी अशीच आहे
महिमाह्या भारतीय नावाचा अर्थ “महानता” असा आहे
माहीह्या दुर्मिळ आणि सुंदर भारतीय नावाचा अर्थ “पृथ्वी” असा आहे
माहिकापहाटेच्या दवबिंदूंचे सौंदर्य एकमेकाद्वितीय असते.ह्या नावाचा अर्थ “दव” आहे
मांगल्याअर्थ आहे “शुभ”
मन्मयीहे राधेचे नाव आहे
मानवीह्या नावाचा अर्थ “मानवता” असा आहे
मौसमीभारतात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे हवामान असते त्याला अनुसरून हे नाव आहे,ह्याचा अर्थ “मान्सून” असा आहे .
मायाअध्यात्मिक संदर्भांमुळे “माया” हा शब्द जगप्रसिद्ध झाला.शब्दाचा अर्थ आहे भ्रम
मृदुलामृदुला हा शब्द म्हणजे “कोमल”, हा शब्द स्त्री चा नाजूकपणा दर्शवतो
मायराम्हणजे “गोड़”
नैनानावाचा अर्थ “डोळे” असा आहे
नैनीसुंदर डोळ्यांची मुलगी असा ह्या नावाचा अर्थ आहे
नलिकाह्या सुंदर शब्दाचा अर्थ आहे “कमळ”
नम्याआदर दर्शवणारं हे भारतीय नाव आहे ज्याचा अर्थ आहे सन्मानास पात्र आहे अशी
नर्मदाजेंव्हा तुमचे बाळ तुम्हाला आनंद देते,तेंव्हा नर्मदा नाव ठेवा,ह्या नावाचा अर्थ आहे “आनंददायी”
नवनीताखूप साधे आणि सामान्य असे नाव. ज्याचा अर्थ आहे “लोण्यासारखी”
नवीनानावाचा अर्थ आहे “नवीन”
नव्याम्हणजे “तरुण”
नीनाम्हणजे “छोटी मुलगी”
नीरुह्या शब्दाचा अर्थ “शक्ती” असा आहे
निर्मलाहे एक सुंदर भारतीय नाव आहे ज्याचा अर्थ ,”पवित्र” असा आहे
नेहाहे अजून एक सामान्यपणे वापरले जाणारे नाव आहे, ज्याचा अर्थ “प्रेम”
नादियाम्हणजे “आशादायी”
नित्याहे नाव देवी दुर्गे ला दिले होते. ह्या नावाचा अर्थ आहे “अमर्त्य “
नियतीह्या नावाचा अर्थ “भाग्य” असा होतो
ओलीयाहिरव्यागार झाडांचे हे नाव आहे. साऊथ एशिआ,तसेच जगातल्या बऱ्याच भागात ते वाढतात
परिणीताहे विशेष भारतीय नाव असून त्याचा अर्थ “सौभाग्यवती” असा आहे
पालाह्या सुंदर नावाचा अर्थ “पापणी” असा आहे
पल्लवी“मोहोर” साधं आणि सुंदर नाव
पन्नाम्हणजे “पाचू” तुमच्या मौल्यवान मुलीसाठी
परीम्हणजे “परी”
पियानावाचा अर्थ “प्रिय” असा आहे
प्रिशाअजून वर्क भारतीय नाव, अर्थ “प्रिय” असा आहे
प्राचीशब्दाचा अर्थ “सकाळ” आहे
प्रदीपाम्हणजे “मोहक”
प्राधिम्हणजे “हुशार”
प्रज्ञाम्हणजे “चतुर”
प्रसन्नाहे नाव खूप सामान्य आहे, नावाचा अर्थ “आनंदाची भावना”
रागिणीह्या गोड़ नावाचा अर्थ “राग” आहे
रमिताम्हणजे “आनंददायी”
राकाभारतीय नाव असून ह्याचा अर्थ “पौर्णिमा” असा आहे
रेवाह्या शब्दाचा अर्थ “चपळ” असा आहे
रिचाम्हणजे “कौतुक करणे”
रीनाह्या शब्दाचा अर्थ “रत्न” असा आहे
रिषिकाह्या नावाचा अर्थ “पवित्र” असा आहे
रिचानाअर्थ आहे “निर्मिती “
राजसीहे देवी दुर्गे चे नाव आहे
रुपमह्या नावाचा अर्थ “सुंदर” असा आहे
राधाही हिंदू देवता कृष्णची प्रेयसी होती
रम्याआनंद सोबत घेऊन येणाऱ्या तुमचा मुलीचे नाव रम्या ठेवा
रजनीह्या नावाचा अर्थ “रात्र”असा आहे
रोमाहे देवी लक्ष्मी चे नाव आहे
रक्षाह्या सुंदर नावाचा अर्थ “संरक्षक” असा आहे
रक्तिमाहे देवी दुर्गेचे नाव आहे
रुहीम्हणजे “आत्मा“
रमोना“संरक्षक हात” असा ह्या नावाचा अर्थ आहे
साचीह्या नावाचा अर्थ “सत्य” असा आहे
साफाम्हणजे “निष्पाप” ,”पवित्र”
सहानाह्या नावाचा अर्थ “संयम” असा आहे
साहीम्हणजे विश्वास असणे
सजणीह्या शब्दाचा अर्थ “प्रिय” असा आहे
समिधाह्या नावाचा अर्थ “अर्पण करणे” असा आहे
सानूम्हणजे “तरुण “
सद्गुणाचांगले गुण असलेली
साधनाह्या शब्दाचा अर्थ “उपासना” असा आहे
साधिकाह्या नावाचा अर्थ “साधना करणारी ” असा आहे
सागरम्हणजे “समुद्र”
सागरिकाह्या नावाचा अर्थ “समुद्राच्या लाटा” असा आहे
शयाह्या मोहक नावाचा अर्थ “विनम्र” असा आहे
शियापरीचा महाल
संगीताह्या गोड़ नावाचा अर्थ “गीत” असा आहे
शेआह्या मोहक नावाचा अर्थ “तेजस्वी” असा आहे
सुवर्णातुमचे बाळ मौल्यवान आहे ,सुवर्णा म्हणजे “सोनेरी”
शेफालीफुलासारखीच सुंदर आणि मोहक असणारी असा ह्या नावाचा अर्थ आहे
स्नेहाम्हणजे “प्रेम”
ताहिरा“नम्रता”
तन्मयीह्या नावाचा अर्थ ” उत्साह ” असा आहे
तालिकाबुलबुल
तमन्नामनोकामना
तापसीह्या शब्दाचा अर्थ “संन्यासी ” असा आहे
तियाम्हणजे “पोपट”
तरलम्हणजे चंचल
तुलसीहे विशेष भारतीय रोप आहे, आणि त्याला खूप महत्व आहे
तराणाम्हणजे “गीत”
तराणीम्हणजे “छोटी होडी”
तानाहे विशेष नाव म्हणजे “प्रोत्साहन”
तायाह्या नावाचा अर्थ “सुयोग्य घडवलेला” असा आहे.
ताझाह्या नावाचा अर्थ “पेला” असा आहे
उमीकाहे देवी पार्वतीचे नाव आहे
उर्मीजर तुम्ही एखादं वेगळं नाव शोधात असाल,तर ते उर्मी आहे. उर्मी म्हणजे “लाट”
वाहीनीनदीसारखी वाहणारी
वसुधाहे नाव निसर्गाच्या जवळचे आहे. वसुधा म्हणजे “पृथ्वी”
वर्षापाऊस
वामिकादेवी दुर्गेचे नाव
वरदाह्या नावाचा अर्थ “कन्या” असा आहे
वेण्याह्या नावाचा अर्थ “मनोकामना” असा आहे
वितीप्रकाश
यामीअंधारातील प्रकाश किरण
यानापरमेश्वराकडून मिळालेली भेट
यानीशांती
याराछोट फुलपाखरू
यशवैभव,प्रसिद्धी
झिआप्रकाश
झोएजीवन
झाराराजकुमारी
झोयाप्रेम आणि काळजी असणे.

Indian Baby Girl Names

बाळासाठी नाव निवडणे हे खरं तर एक आव्हानच असते, परंतु त्याच वेळी ते अत्यंत महत्वाचे देखील असते. बाळाचे नाव हे आयुष्यभरासाठी त्याच्या सोबत असते. किंबहुना त्या नावाने बाळाला आयुष्यभर ओळखलं जाणार असतं. ही छोटी बाहुली जेव्हा मोठी होते तेव्हा त्या तरुणीला आपले नाव न आवडण्याची सुद्धा शक्यता असते. म्हणूनच नाव निवडताना ते सुंदर, साजेसं आणि सर्वांना आवडणारं असं निवडा. ज्यामुळे तुमची राजकुमारी तुमची सदा कृतज्ञ राहील.

आम्ही आशा करतो की तुम्हाला आवडणारं नाव ह्या असामान्य नावांच्या यादीत नक्कीच सापडलं असेल!

RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
संपादकांची पसंती
Please Wait Updating Your Article