Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास
तुमचे १० आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी
आपले बाळ अधिकृतपणे १० आठवड्यांचे आहे आणि तुम्हाला आता मातृत्वाची सवय होत आहे. तुमचे बाळ आता २ महिन्याचे आहे, आणि आम्हाला माहित आहे की त्याच्याबरोबरचे पहिले काही आठवडे (आणि आपल्या नवीन दिनक्रमात समायोजित करणे) सोपे नव्हते. पण तुम्ही अगदी योग्य प्रकारे ही आईची भूमिका निभावलेली आहे! १० आठवड्यांत, तुम्ही तुमच्या बाळामध्ये होणारे काही बदल लक्षात […]
संपादकांची पसंती