Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
आरोग्य
बाळांना होणाऱ्या डायपर रॅश साठी ९ परिणामकारक घरगुती उपाय
बाळांना डायपर रॅश येणे हे खूप सामान्य आहे. डायपर रॅश म्हणजे जननेंद्रिय आणि कुल्ल्यांजवळील भागात लाल पुरळ येतात. जरी डायपर रॅश येणे सामान्य असले तरीसुद्धा त्यावर उपचार होणे आवश्यक आहेत. तुमच्या घरात जर एखादे लहान बाळ असेल आणि तुम्ही त्याला बरेचदा डायपर लावत असाल तर डायपर रॅशवर उपचार कसे करावेत ते आपण शिकले पाहिजे कारण […]
संपादकांची पसंती