Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
आरोग्य
बाळांमधील क्रेडल कॅपची समस्या
आपले बाळ डोक्यातील कोंड्याने त्रस्त असेल, तर कदाचित बाळाला ‘क्रेडल कॅप‘ ही टाळूच्या त्वचेची समस्या असू शकते. ही स्थिती उपचार करण्यायोग्य आहे आणि ही स्थिती लागलीच कशी ओळखावी हे जाणून घेतल्याने अधिक सुलभतेने त्याचा सामना करण्यास मदत होईल. क्रेडल कॅप म्हणजे काय? ह्यास इन्फेन्टाइल सेब्रोरिक डार्माटायटीस म्हणून देखील ओळखले जाते, क्रेडल कॅप ही अर्भकांमध्ये आढळून […]
संपादकांची पसंती