Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भारपण
गरोदरपणात छातीत जळजळ होणे: लक्षणे, कारणे आणि उपचार
गॅस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज (जीईआरडी) ह्या समस्येला अपचन किंवा ऍसिड रिफ्लक्स म्हणून देखील संबोधले जाते. ही एक अतिशय सामान्य आणि पुनःपुन्हा उद्भवणारी स्थिती आहे. ह्यामध्ये प्रामुख्याने लोअर ओसोफॅगियल स्फिंटर किंवा एलईएस नावाच्या स्नायूवर परिणाम होतो. हा स्नायू पोटाच्या जवळ, अन्ननलिकेच्या खालच्या भागात आढळतो. गरोदरपणात ही स्थिती अत्यंत सामान्य आहे. जरी ह्यामुळे काही धोका नसला तरी सुद्धा […]
संपादकांची पसंती