मराठी
English
हिन्दी
বাংলা
Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
Home बाळ बाळांची नावे ‘फ’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित ११० नावे

‘फ’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित ११० नावे

‘फ’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित ११० नावे

आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की कुठल्याही व्यक्तीच्या जीवनावर त्याच्या नावाचा खूप प्रभाव पडतो आणि हे सुद्धा खरे आहे की नावाचे पहिले अक्षर ह्यामध्ये एक महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यामुळे बाळासाठी नाव शोधण्याआधी लोक ते कुठल्या अक्षरावरून ठेवावे ह्याचा विचार करतात. अशी बरीच अक्षरे आहेत ज्यापासून सुरु होणारे नाव तुम्ही बाळासाठी निवडू शकता, परंतु काही अक्षरे खूप युनिक असतात आणि विशेषकरून त्या अक्षरापासून सुरु होणारी नावे खूप कमी असतात आणि ती युनिक तर असतातच परंतु त्यांचा अर्थ सुद्धा चांगला असतो. असेच एक अक्षर आहे ‘! असे म्हणतात की ज्या लोकांचे नाव पासून सुरु होते ते लोक खूप सुंदर आणि सौम्य असतात.

हे लक्षात घेऊनच आम्ही मुलींसाठी अक्षरावरून सुरु होणाऱ्या छान छान नावांची अर्थासहित यादी केलेली आहे. इथे अक्षरावरून तुमच्या मुलींसाठी नवी, जुनी, छोटी, चांगल्या अर्थाची, मॉडर्न आणि लेटेस्ट नावे मिळतील. जर तुम्ही तुमच्या मुलींसाठी एखादे छानसे आणि युनिक नाव ठेवू इच्छित असाल ज्याचा अर्थ सुद्धा चांगला हवा असे तुम्हाला वाटत असेल तर हा लेख पूर्ण वाचा.

अक्षरावरून सुरु होणारी मुलींची नावे

काही अक्षरांवरुन नावे सापडणे खूप सोपे असते तर काही अक्षरांवरुन नावे मिळवणे खूप कठीण जाते. असेच एक अक्षर आहे ‘! ह्या अक्षरावरून खूप कमी नावे आहेत पण ती युनिक आणि अद्भुत आहेत. जर तुम्ही तुमच्या मुलीसाठी राशीनुसार अक्षरावरून एखादे छानसे नाव शोधत असाल तर इथे मुलींसाठी अक्षरावरून काही युनिक आणि लेटेस्ट नावे अर्थासहित दिलेली आहेत, चला तर मग पाहुयात!

अक्षरावरून नावनावाचा अर्थधर्म
फाल्गुनी पौर्णिमेचा चंद्र हिन्दू
फागुनी सौंदर्य, आकर्षक हिन्दू
फाल्वीआनंद देणारी हिन्दू
फलाशाफळाची आशा हिन्दू
फलेशाफळ देणारी शक्ती, देवीहिन्दू
फूलांजलीदेवाला फुले देणारी, अर्पित हिन्दू
फुल्कीकोमलहिन्दू
फयापरी, स्वर्गातील स्त्रीहिन्दू
फिरोली पवित्र, पावनहिन्दू
फोरम सुगंध, खुशबू हिन्दू
फूलवंशिका फुलांपासून निर्माण झालेली हिन्दू
फूलवंतिका आकर्षक, मोहकहिन्दू
फलोनी प्रभारी, कृतज्ञहिन्दू
फूलमलिका फुलांची स्वामिनी, राणी हिन्दू
फूलमाला फुलांचा हार, कोमलताहिन्दू
फलीशा फळाची अपेक्षा ठेवणारी हिन्दू
फैराखुशियां, उल्हासहिन्दू
फनीशानागांची देवता, स्वामिनीहिन्दू
फूलप्रियाफुलांवर प्रेम करनेवालीहिन्दू
फूलवती नाजुक, सौम्यता हिन्दू
फालया फुलाची कळी, नाजुकहिन्दू
फिलौरीकर्तव्यनिष्ठ, मेहनतीहिन्दू
फूलवंतीफुलांसारखी , नाजुक, सुगंधितहिन्दू
फलप्रीतकर्मफळाचा स्वीकार करणारी हिन्दू
फुलारादेवी, फुलणे हिन्दू
फरीनाअन्न हिन्दू
फरियसुंदरता, आकर्षणहिन्दू
फलिनीफलदायकहिन्दू
फ़्रायष्टिपूजा, स्तुतिहिन्दू
फ्रिथा प्रियहिन्दू
फिराकीखुशबू, सुगंधहिन्दू
फैनाशान, मुकुटहिन्दू
फनन फांदी हिन्दू
फ्रियाप्रिय हिन्दू
फुकेयना ज्ञान हिन्दू
फिलासुंदर, प्रेम करण्यायोग्यहिन्दू
फनाज़ दोस्त,दयाळू मुस्लिम
फरहानाहसमुख, आनंदी मुस्लिम
फराह प्रसन्नता, आनंदी मुस्लिम
फरिहा आनंद, सुकून मुस्लिम
फाजिला धार्मिक, ईमानदार मुस्लिम
फरियाप्रिय, प्रेम मुस्लिम
फज़ीलाश्रद्धाळू, ईश्वरावर विश्वास मुस्लिम
फातिनासमजूतदार, बुद्धिमानमुस्लिम
फादियासुंदर, प्रिय मुस्लिम
फाइज़ाहलीडर, सफलमुस्लिम
फिज़ा हवा, प्रकृति मुस्लिम
फैज़ाजिंकणारी, विजेता मुस्लिम
फराज़ासफलता, ऊंचाईमुस्लिम
फरहीना आनंद, सुखमुस्लिम
फरयतरमणीय, प्रकाशमुस्लिम
फरजाना समजूतदार , बुद्धिमान मुस्लिम
फरहाना आनंद, खुशी मुस्लिम
फहा स्वर्ग से सुगंधित, मोहक मुस्लिम
फज़ीनावृद्धि, विकासमुस्लिम
फिरदोसस्वर्ग मुस्लिम
फ़िरोज़ामणि, सफलमुस्लिम
फोज़ियाबुद्धि, माथा मुस्लिम
फज़िलातुनउत्कृष्टता, श्रेष्ठतामुस्लिम
फाज़लपूर्ण, दयाळूमुस्लिम
फलक आकाश, उंच मुस्लिम
फातिमा पवित्र, पावनमुस्लिम
फबिहासुंदर मुस्लिम
फाहदातीव्र, साहसमुस्लिम
फकीरायशस्वी, तेजस्वीमुस्लिम
फरनाज़आनंद मुस्लिम
फरिशारोशनी, प्रकाशमुस्लिम
फेमिदाबुद्धिमान, प्रज्ञ मुस्लिम
फाहमिदा बुद्धिमान, चलाख मुस्लिम
फायक़ाजागरुक मुस्लिम
फाबिता सौभाग्य, ईश्वराचा आशीर्वाद मुस्लिम
फज़लीन आशीर्वाद, कृपामुस्लिम
फायहा आनंद, संतुष्टिमुस्लिम
फरीसाजीवन, जीव मुस्लिम
फिदा मुक्तिमुस्लिम
फैज़ीनामासूम, आकर्षकमुस्लिम
फसीहाधारा प्रवाह, सहजमुस्लिम
फर्ज़ियाकृपा, बहादुर, प्रतिभावानमुस्लिम
फकरगर्व, महिमामुस्लिम
फ़कीहाआनंदी, फळ मुस्लिम
फलिहासफलता, भाग्यमुस्लिम
फरही आनंद, कृतज्ञमुस्लिम
फरीबाआकर्षक, मोहकमुस्लिम
फर्नाज़शानदारमुस्लिम
फदीलाहश्रेष्ठतामुस्लिम
फायमा शांतिप्रिय, शांत स्वाभाविकमुस्लिम
फाहिमाचलाख, बुद्धिमानमुस्लिम
फर्नेंडा साहसी, शूर इंग्लिश
फ्रीडाशांतिप्रिय, शासकइंग्लिश
फौनाछोटी, सुंदर इंग्लिश
फ्लेवियासौंदर्य, स्वर्णिमइंग्लिश
फ्लॉरिडाफुलांनी भरलेली, सुगंधितइंग्लिश
फेथविश्वासइंग्लिश
फ़र्न प्राकृतिक, रोपटे इंग्लिश
फ़्रेंसिसका प्रसिद्धी, लोकप्रिय इंग्लिश
फ़्रैंक्लिन मुक्त, स्वतंत्र इंग्लिश
फेमी श्रीमंत प्रसिद्ध इंग्लिश
फ़ेट सौभाग्य, अच्छा भाग्यइंग्लिश
फ़ैरेलप्रेरणादायक इंग्लिश
फैबेल कथा, कल्पनाइंग्लिश
फ़ैरेन साहसी, मजबूत इंग्लिश
फ्लॉरामोहक, कोमल इंग्लिश
फ्रेडीपवित्र, ईश्वराची कृपाइंग्लिश
फॉर्च्युनाचांगले भाग्य, समृद्धइंग्लिश
फैनी प्रिय, मोहक इंग्लिश
फ्रेनी आवडणारी, प्रेमिकाइंग्लिश
फ्रेएल सुंदर,प्रिय इंग्लिश
फ्रेया पवित्रता, देवीइंग्लिश
फेरल सुंदर, सौम्यइंग्लिश
फियौना सुगंधित, मोहकइंग्लिश
फेमिना नारीत्व, पवित्रताइंग्लिश
फेयरी परी, सुंदरताइंग्लिश

जर तुम्हाला तुमच्या मुलीचे नाव अक्षरावरून ठेवायचे असेल तर वर दिलेल्या लिस्ट मधून एक नाव निवडा.


RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
संपादकांची पसंती
Please Wait Updating Your Article