Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
मोठी मुले (५-८ वर्षे)
हट्टी मुलांना हाताळण्याचे प्रभावी मार्ग
स्वभाव ही अशी गोष्ट आहे जी आपण प्रत्येक जण जन्माला येताना घेऊन आलो आहोत. प्रत्येक लहान मुलाला सुद्धा एक प्रकारचा स्वभाव असू शकतो आणि जर तुमचे मूल हट्टी असेल तर तुम्ही एकटे नाही आहात हे तुम्ही समजून घेतले पाहिजे. बऱ्याच पालकांची मुले हट्टी असतात. मुले खूप लहान असतात तेव्हा ते ठीक असते. पण तुम्ही तुमच्या हट्टी […]
संपादकांची पसंती