मराठी
English
हिन्दी
বাংলা
Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
Home बाळ बाळांची नावे ‘म’ अक्षरावरून मुलांची अर्थासहित १५० नावे

‘म’ अक्षरावरून मुलांची अर्थासहित १५० नावे

‘म’ अक्षरावरून मुलांची अर्थासहित १५० नावे

प्रत्येक आई वडिलांना आपल्या बाळाचे नाव अगदी लेटेस्ट आणि आधुनिक असणारे हवे असते. परंतु मॉडर्न नाव ठेवण्याच्या नादात त्यांच्या लक्षात येत नाही की शाळा, कॉलेज किंवा समाजात मुलाला नावावरून चिडवले सुद्धा जाऊ शकते. हो हे खरं आहे, मुलाचे नाव विचित्र असल्यास लोक त्याची चेष्टा करू शकतात आणि त्याचा मुलावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तुमचे मूल चिडचिडे, रागीट किंवा उदास होऊन एकदम शांत होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मुलाचे नाव ठेवताना एक गोष्ट जरूर लक्षात घ्या कि नावावरून मुलाची कोणीही चेष्टा करता कामा नये आणि समाजात त्याची प्रतिमा चांगली राहिली पाहिजे. नाव असे असले पाहिजे ज्याचा तुमच्या मुलाला आयुष्यभर अभिमान वाटला पाहिजे, आणि तुमच्या मुलाच्या आयुष्यातील पुढची वाटचाल आत्मविश्वासासह झाली पाहिजे. ह्याव्यतिरिक्त पालक आपल्या मुलासाठी राशीनुसार आणि परंपरेला अनुसरून एक आधुनिक नाव शोधत असतात. जर तुम्ही तुमच्या मुलासाठी अक्षरावरून राशीनुसार एखादे मॉडर्न आणि सुंदर नावाच्या शोधात असाल तर हा लेख संपूर्ण वाचा.

अक्षरावरून मुलांची नावे अर्थासहित

जर तुम्हाला नावाचा अर्थ माहिती असेल तर तुम्ही तुमच्या मुलासाठी एखादे मॉडर्न छानसं नाव अगदी सहज निवडू शकता. मुलाचे चांगले नाव हे त्या नावाचा अर्थ आणि उच्चारांवर अवलंबून असते. जर तुम्ही तुमच्या मुलासाठी अक्षराने सुरुवात होणारे एखादे आधुनिक पण परंपरांशी जोडलेले एकमेवाद्वितीय नावाच्या शोधात असाल तर इथे अक्षरावरून सुरु होणाऱ्या सुंदर आणि लेटेस्ट नावांची यादी इथे दिली आहे. तुम्ही त्यामधून तुमच्या मुलासाठी एखादे छानसे नाव निवडू शकता. ती नावे कुठली आहेत, चला तर मग पाहुयात!

अक्षरावरून नावनावाचा अर्थधर्म
मकरंदमध, पुष्परसहिंदू
मधुरप्रिय, मंजुळहिंदू
मनस्वीनबुद्धिमानहिंदू
मनीतइच्छितहिंदू
मनीषइच्छिलेला, बुद्धिमानहिंदू
मनूमानवांचा आद्य पुरुषहिंदू
मनोमयमनातील, काल्पनिकहिंदू
मनोरथईच्छाहिंदू
मनोहररम्यहिंदू
मयूरमोरहिंदू
मयंकएका पर्वताचे नावहिंदू
मलयदक्षिणेचा पर्वतहिंदू
महेशश्रीशंकरहिंदू
माणिकएक रत्नहिंदू
माधवकृष्णहिंदू
मार्तंडसूर्यहिंदू
मितअल्प, संयतहिंदू
मिथुनजोडी, युग्महिंदू
मिलिंदभुंगाहिंदू
मिहीरसूर्य, चंद्र, वायूहिंदू
मुकुलकळीहिंदू
मृगनयनहरणासारखे डोळे असलेलाहिंदू
मेघढगहिंदू
मेघराजइंद्र, मेघांचा राजाहिंदू
मैत्रेयएका ऋषीचे नावहिंदू
मोरयागणपतीहिंदू
मोहनश्रीकृष्णहिंदू
मोहनीश भुरळ घालणाराहिंदू
मोक्षदमोक्ष देणाराहिंदू
मौलिकमूल्यवानहिंदू
मंजुघोषमधुर आवाजहिंदू
मंगेशश्रीशंकरहिंदू
मंजुनाथश्रीशंकरहिंदू
मंदारएका वृक्षाचे नावहिंदू
मुकुंदश्रीकृष्णहिंदू
मधुसूदनश्रीकृष्णहिंदू
मंगेशश्रीशंकराचे नावहिंदू
मल्हाररागहिंदू
मिथिलेशमिथिला नगरीचा राजाहिंदू
मानितसम्मानितहिंदू
मेघवर्णश्रीकृष्णहिंदू
मेहुलपाऊसहिंदू
मैत्रेयमित्रहिंदू
मनोजमनाची ऊर्जाहिंदू
मनोरप्रकाशहिंदू
मनवामनहिंदू
मिहीरसूर्यहिंदू
मित्रसूर्यहिंदू
मोहलआकर्षकहिंदू
मोहीनआकर्षक, सुंदरहिंदू
मोनितहुशार, सर्वगुणसंपन्नहिंदू
मोदीतआनंदीहिंदू
माहीलश्रीविष्णूहिंदू
माहीरनिष्णातहिंदू
मगधयदुपुत्रहिंदू
महंकचंद्र, शीतलहिंदू
महंतश्रीशंकरहिंदू
मलांकराजाहिंदू
मनेशमनाचा ईश्वरहिंदू
मार्दवमृदुहिंदू
मौलिकमौल्यवानहिंदू
मौर्यराजाहिंदू
मिहानपवित्रहिंदू
मेघजमोतीहिंदू
मेघनमोती, मेघांचा राजाहिंदू
मोनेशशांतहिंदू
मधुरगोड़हिंदू
महादेवश्रीशंकरहिंदू
महांशमोठाहिंदू
मंगलमआनंदहिंदू
मनमितमनाचा साथीहिंदू
मनराजमनाचा राजाहिंदू
मनोविरमनाने खंबीर असलेलाहिंदू
मार्तंडसूर्यहिंदू
मारुतीहनुमानाचे एक नावहिंदू
मयुरेशश्री गणेशाचे एक नावहिंदू
मीरादासमीरा भक्तहिंदू
मुकुंदश्री कृष्णहिंदू
मुरारीश्रीकृष्णहिंदू
महाकेतूश्री शंकरहिंदू
महर्षीमहान संतहिंदू
महेंद्रदेवांचा अधिपतीहिंदू
महेशमश्री शंकराचे एक नावहिंदू
मनमोहनश्रीकृष्णहिंदू
मिथेशश्रीशंकरहिंदू
मेधांशबुद्धिमानहिंदू
माधुर्यगोडहिंदू
मधुरेशगोडीने भरलेलाहिंदू
मधुसूदनश्रीकृष्णहिंदू
महिपतीराजाहिंदू
महेश्वरश्रीशंकरहिंदू
मंगलेशपवित्रहिंदू
मनवेन्द्रमनाचा राजाहिंदू
मेघानंदढगांचा राजाहिंदू
मुक्तानंदआनंदहिंदू
मुरलीधरश्रीकृष्णहिंदू
मिहीरकिरणसूर्याची किरणेहिंदू
मणीशंकरश्रीशंकरहिंदू
मधूअमृतहिंदू
मधुप भ्रमरहिंदू
मधुलएका वृक्षाचे नावहिंदू
मनोमयमनातीलहिंदू
मनोरमसुंदरहिंदू
मलयदक्षिणेकडील पर्वत, चंदनासाठी प्रसिद्धहिंदू
महेश्वरश्रीशंकरहिंदू
मानसईच्छाहिंदू
मोक्षमुक्तीहिंदू
मोहदीपआकर्षित करणारा प्रकाशहिंदू
मृदुकसौम्यहिंदू
मननविचारशीलहिंदू
मदनकामदेवहिंदू
मानवेन्द्रमानवांचा राजाहिंदू
माधुजमधाने बनलेलाहिंदू
महंतमहानहिंदू
मलयजचंदनाचे झाडहिंदू
मल्लिकार्जुनश्रीशंकराचे नावहिंदू
मानल्पवेगळाहिंदू
मनांतगहन विचारहिंदू
मनोहारीसुंदरहिंदू
मानवीकहुशार आणि दयाळूहिंदू
मायूकहुशारहिंदू
मेधजप्रमुखहिंदू
मीरेशहिंदूंची देवताहिंदू
मधुबनविष्णूचे नाव, फुलांची बागहिंदू
मघवाइंद्रहिंदू
मणिश्रेष्ठ रत्नहिंदू
मनोभीरामसुंदर मनाचाहिंदू
माणिकएक रत्नहिंदू
मुरारीश्रीकृष्णहिंदू
मृत्युंजयअमर, शंकरहिंदू
मोतीमोतीहिंदू
मिथिलेशमिथिलेचा राजाहिंदू
मोहनश्रीकृष्णहिंदू
मनहृदयहिंदू
मनोजीतलोकांची मने जिंकणाराहिंदू
मौर्यराजाहिंदू
मृगेशसिंहहिंदू
मृगांकशेखरश्रीशंकराचे एक नावहिंदू
मिराजमातृभूमीची मातीहिंदू
मिरांशसमुद्राचा छोटा भागहिंदू
मित्रेनसूर्यहिंदू
मितुलविश्वासू मित्रहिंदू
मोहजितआकर्षकहिंदू
मोक्षालमुक्तीहिंदू
मुकेशश्रीशंकराचे नावहिंदू
मौसमहवामानहिंदू
मृगस्यश्रीशंकरहिंदू
मारवारागहिंदू

जर तुम्ही तुमच्या मुलाचे नाव अक्षरावरून ठेऊ इच्छित असाल आणि त्या नावाचा अर्थही तुम्हाला चांगला हवा असेल तर वरती दिलेल्या यादीमधून एका चांगल्या नावाची निवड करा.

RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
संपादकांची पसंती
Please Wait Updating Your Article