मराठी
English
हिन्दी
বাংলা
Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
बाळ
दाट केसांसाठी बाळाचे मुंडण करणे – हे खरे आहे की खोटे?
बर्‍याच लोकांचा असा विश्वास आहे की बाळाचे मुंडण केल्यास केस दाट होऊ शकतात. जर आपल्या बाळाचे केस मऊ आणि कोमल परंतु विरळ असतील तर आपल्या बाळाचे केस जाड व दाट होतील ह्या आशेने तुम्हाला त्याचे मुंडण करावेसे वाटेल. तुमच्यापैकी काहीजण बाळाचे केस चांगले वाढावेत म्हणून आपल्या बाळाच्या डोक्याचे मुंडण करण्याचा पर्याय निवडू शकतात, तर इतर […]
संपादकांची पसंती