Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणेचे आठवडे
गर्भधारणा: २७वा आठवडा
गर्भारपणाचा २७ वा आठवडा म्हणजे दुसऱ्या तिमाहीचा शेवट. आता बाळाचे डोके लेट्युस इतके मोठे झाले आहे आणि आनंदाची बातमी म्हणजे तुमची अकाली प्रसूती जरी झाली तरी बाळाच्या जगण्याची शक्यता ८५% इतकी जास्त असते आणि त्यासाठी बाळाच्या जन्मानंतर वैद्यकीय मदतीची गरज भासते. गर्भारपणाच्या २७व्या आठवड्यातील तुमचे बाळ गर्भारपणाच्या २७ व्या आठवड्यात बाळाचा खाली दिल्याप्रमाणे विकास होतो: […]
संपादकांची पसंती