Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
काळजी
विस्कळीत कुटुंब – वैशिष्ट्ये आणि परिणाम
प्रत्येक व्यक्ती एका कुटुंबात वाढते, ज्या कुटुंबाची स्वतःची एक संस्कृती असते. मुलांच्या आयुष्यातली वाढीची सुरुवातीची काही वर्षे, आणि ज्या वातावरणात मुले वाढतात, त्याचा मुलांवर थेट परिणाम होतो आणि पुढे जाऊन एक व्यक्ती म्हणून ही मुले समाजात कशी कार्यरत होतात, हे सुद्धा त्यावर अवलंबून असते. विस्कळीत कुटुंब म्हणजे नक्की काय? ज्या कुटुंबामध्ये सतत भांडणे, निष्काळजीपणा आणि […]
संपादकांची पसंती