Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणेचे आठवडे
गर्भधारणा: ६वा आठवडा
गर्भारपणाच्या ६व्या आठवड्यात तुम्ही संमिश्र भावनांमधून जात आहात. तुम्ही गर्भारपणाच्या ह्या नवीन पर्वात प्रवेश करीत आहात त्यामुळे बदलांशी जुळवून घेताना थोडा वेळ जाणार आहे. परंतु ह्या स्थितीत सुद्धा परिस्थिती नीट समजून घेऊन योग्य गोष्टी केल्या पाहिजेत. तुम्ही गर्भारपणाच्या ज्या स्थितीत आहात ती परिस्थिती सोपी आणि सहज कशी करता येईल ते ह्या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला सांगणार […]
संपादकांची पसंती