Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
आरोग्य
बाळांना होणारा सनबर्न – लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंध
तुमच्या बाळाला बाहेर जास्त आवडते का ? मग तुमच्या बाळाला सनबर्न होणे अगदी सामान्य आहे. लक्षणे, उपचार आणि मुलांना हा सनबर्नचा त्रास होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल जाणून घ्या. सनबर्न म्हणजे काय? सनबर्न ही अशी अवस्था आहे जेव्हा त्वचा अतिनील किरणांच्या सानिध्यात (युव्हीए आणि युव्हीबी किरणे) जास्त प्रमाणात आढळल्यास त्वचेचा तो भाग लालसर रंगाचा, कोमल […]
संपादकांची पसंती