Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
Home बाळ दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास तुमचे ३२ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी

तुमचे ३२ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी

तुमचे ३२ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी

तुमचा विश्वास बसतोय का की तुमचे बाळ इतक्या वेगाने वाढत आहे की ते आता जवळजवळ आठ महिन्यांचे झाले आहे? आतापर्यंत तुमच्या बाळाने कदाचित टाळ्या वाजवण्यास सुरुवात केलेली असेल, रांगत असेल आणि त्याला छोट्या वस्तूही उचलता येतील. रात्री कमी वेळा जागे होणे किंवा जास्त वेळ झोपल्याने बाळाची ऊर्जा त्याच्या वाढीसाठी वापरली जाईल. तुमचे बाळ त्याच्या आसपासच्या जगाने मंत्रमुग्ध होईल आणि त्याला ते आव्हानात्मक वाटेल आणि म्हणूनच त्याला सतत तुमची गरज भासू शकेल आणि बाळ तुम्हाला एक किंवा दोन मिनिट देखील सोडणार नाही. तुम्ही तुमची नेहमीची कामे करीत असताना बाळ सतत तुमच्या मागे लहान सावलीप्रमाणे असेल.

३२ आठवड्यांच्या बाळाचा विकास

३२ आठवड्यांच्या बाळाचा विकास

सहा ते नऊ महिन्यांच्या दरम्यान, जेव्हा काही असामान्य गोष्ट घडते तेव्हा लहान मुले देखील थोडी शंका व्यक्त करतात. बाळे त्यांच्या भावना लपवू शकतील असे कोणतेही फिल्टर नसतात (दु: , वेदना, दु: , क्रोध). त्या व्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे एकूणच अनुभव मर्यादित असतात, म्हणून त्यांना बर्‍याच नवीन परिस्थितींचा सामना करावा लागतो ज्यामध्ये ते स्पष्ट भीती दर्शवितात. आणि त्या क्षणी, तुमचे मूल सांत्वन आणि खात्रीसाठी तुमच्याकडे वळेल. विकासाची अवस्था असल्यामुळे बाळांच्या शरीरावर चरबी देखील वाढू शकते. प्रत्येक दिवसागणिक, बाळ नवीन वातावरण शोधण्याचे मार्ग शिकतो आणि योग्य कौशल्य शिकण्याचा प्रयत्न करू लागतो. जेव्हा तुम्ही त्याला उचलून घेता, कपडे घालता किंवा कपडे बदलता तेव्हा तो अधिक विरोध करतो आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. सहजपणे खेळण्याऐवजी आता त्याच्या हात जिथे पोहोचेल आणि ज्या काही वस्तू त्याच्या हाताला लागतील त्यांच्यासोबत त्याला खेळायचे असते. पेन, खेळणी, बूट, स्वयंपाकघरातील भांडी, मोबाईल फोन इत्यादी मनोरंजक वस्तूंवर बाळ लक्ष केंद्रित करते. हे सर्व क्रियाकलाप मोठी आणि उत्कृष्ट अशी दोन्ही मोटार कौशल्ये बाळामध्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न करते.

३२ आठवड्यांच्या बाळाचे विकासाचे टप्पे

३२ आठवड्यांच्या बाळाने आता किंवा नजीकच्या भविष्यात विकसित केलेल्या कौशल्यांचा सारांश आहे. हे लक्षात ठेवा की हे सामान्य टप्पे काही आठवड्यांच्या फरकाने भिन्न असू शकतात आणि ते सामान्य आहे.

  • पाडणे आणि फेकणे: स्वतःचे हात व बोटांवर अधिक चांगले नियंत्रण आले आहे हे बाळाच्या लक्षात आल्याने बाळ आनंदित होईल आणि तुम्ही उचलाव्यात म्हणून बाळ वस्तू पाडेल आणि कदाचित काही वेळेला वस्तू फेकेल. आपल्यासाठी हा एक रोमांचक अनुभव असणार नाही!
  • भाषणः आतापर्यंत तो कदाचित मम्मा, “पापाम्हणू शकेल आणि बाय बायम्हणायला हात हलवू शकेल
  • भावनिक विकासः जर तुम्ही आजूबाजूला सापडला नाहीत तर तुमच्या बाळाला अधिक चिंता वाटेल. कदाचित तो परिचित आणि अपरिचित लोकांमध्ये फरक करू शकेल. तो आता वेगाने रांगू शकतो, तो त्याचा अंगठा आणि बोटाने वस्तू उचलू शकतो आणि त्या तोंडात घालण्याचा प्रयत्न करतो.
  • दातः आतापर्यंत दोन किंवा त्याहून अधिक दात दिसत असतील ज्यामुळे गोष्टी चघळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते
  • खायला घालणे: बाळ स्वतः गोष्टी हातात धरू शकतो, म्हणून बिस्किटे, उकडलेल्या भाज्या इत्यादी त्याला आवडू लागतील
  • हावभाव: आता हावभाव त्याच्या नियमित शब्दसंग्रहाचा भाग असेल. बाळ आपले हात वापरण्यास सुरूवात करेल, डोके हलवेल, किंवा त्याला काही हवे असल्यास तुम्हाला ढकलेल.

बाळाचा आहार

आता, स्तनपान करणे तुलनेने कमी वेदनादायक अनुभव असेल. बाळाला नवीन दात येण्यामुळे होणारी अस्वस्थता आणि भीती बाळगण्याचे कारण नाही कारण दात आल्यानंतर सुद्धा स्तनपान करताना वेदना होणार नाहीत. जेव्हा तो सक्रियपणे आहार घेईल तेव्हा त्याच्या जिभेने दात पूर्णपणे झाकून जातील, त्यामुळे त्याच्या तीक्ष्ण दातांमुळे तुमच्या स्तनाग्रांना दुखापत होणार नाही. आता हे त्याचे पहिले दात असल्याने, त्याने चावण्याच्या नवीन साहसाला सुरवात केली असेल! परंतु घाबरू नका आणि खात्री बाळगा की स्तनपान देणे हा एक वेदनादायक अनुभव नाही. असे बरेच मार्ग आहेत जे तुम्हाला लहान मुलाने चावण्यापासून वाचविण्यात मदत करतात.

एक गोष्ट समजावून घ्या, तुम्हाला चावणे हे हेतू पुरस्सर नसते. स्तनपान घेत असताना तुमच्या कोमल त्वचेवर त्याचे दात टोचतात किंवा किंचित दाबले जातात. एकाच अवस्थेत स्तनपान देणे हे देखील वेदनेचे कारण असू शकते कारण त्यामुळे दातांद्वारे वारंवार येणाऱ्या दबावामुळे तो भाग दुखावला जाऊ शकतो. म्हणून तुम्ही बाळाला स्तनपान देतानाच्या अवस्था बदलू शकता.

त्यासाठी आणखी एक उपाय असा आहे की त्याला खेळण्यांशी खेळू द्यावे (खेळण्यांसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक विषारी नसावे) आणि त्याला चावता येईल असा आहार द्यावा जेणेकरून तीक्ष्ण दात कडा कमी होतील आणि दातांमध्ये आतून तयार झालेल्या दाब कमी होतील. दुसरा मार्ग म्हणजे त्याच्या चावण्याच्या सवयी ओळखणे. बाळ स्तनपान कसे घेते याची नोंद करून आणि दूध शोषण्याच्या प्रक्रियेत झालेला बदल लक्षात घेऊन आणि बाळ तुम्हाला चावण्यापूर्वी ताबडतोब बाळाला दूर केले जाऊ शकते. जर बाळ तुम्हाला चावले असेल तर, असंतोष दाखवा आणि त्याला तुमच्यापासून दूर ठेवा. त्याला हे समजण्यासाठी आपण बर्‍याचदा तसे करणे आवश्यक आहे, कारण त्याची स्मरणशक्ती अजूनही विकसित होत आहे, कदाचित तो संदेश समजण्यास वेळ घेऊ शकेल.

चावणे हे सुद्धा एक विकासाचे लक्षण आहे. काही मुलं त्याच्या तोंडात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला चावतात. म्हणून बाटल्या, सिप्पी कप, थंडगार गाजर, काकडी किंवा टरबूज स्लाइस देऊन पहा.

बाळाची झोप

आता आपल्या नवीन विकसित शारीरिक मोटर कौशल्यांचा उपयोग करण्यास बाळ सक्षम आहे, तो अंथरुणावर किंवा पालथा पडत असेल, रांगत असेल किंवा स्वतःचे स्वतः उभे राहण्याचा प्रयत्न देखील करेल, तो तासन्तास तास तसा सराव करत राहील. या सर्व क्रियाकलापांमुळे बाळाची दुपारचीही झोप कमी होऊ शकते किंवा कदाचित ती संपूर्णपणे नाहीशी झालेली असेल! ३२ आठवड्यांच्या बाळासाठी, झोप त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीसाठी आवश्यक घटक आहे, म्हणूनच दररोज झोपेचे नियमित वेळापत्रकही सुसंगत राहण्याचा प्रयत्न करा. सकाळ आणि दुपारच्या झोपेची खूप आवश्यकता असते, तुमच्या बाळाला कमीतकमी अर्धा तास दुपारची झोप मिळाली पाहिजे. जर त्याने दुपारची झोप टाळली तर त्याला रात्री लवकर झोप येते. आपल्या बाळाच्या झोपेसाठी कोणतीही तडजोड होऊ नये, त्याचे कारण असे आहे की चांगली झोप चांगली शारीरिक वाढ आणि मानसिक विकासास मदत करते.

३२ आठवड्यांच्या बाळाची काळजी घेण्यासाठी काही टिप्स

जसजशी बाळाची वाढ होत आहे, तसतसे त्याच्या मोटर कौशल्यांना चालना मिळते आणि तो नवीन गोष्टी नवीन ठिकाणी शोधू लागतो. आता त्याने सुरु केलेल्या सर्व प्रकारच्या खोड्यांविषयी तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे तुम्ही कदाचित त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल काळजी करू शकाल. तुम्ही तुमचे घर एक सुरक्षित ठिकाण बनवून त्याला दुखापत होण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न करू शकता. आपले घर सुरक्षित आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, येथे काही टिप्स आहेत:

  • आपल्या फर्निचरचा कोपरा आणि किनार ह्यांना कुशनींग केले असल्याची खात्री करा जेणेकरून जेव्हा तुमचे बाळ चालायला शिकत असेल तेव्हा तो खाली पडण्याची शक्यता असते. तेव्हा जरी त्याचे डोके टेबलावर आपटले तरी त्याला इजा होणार नाही
  • कपाटे आणि ड्रॉवर नेहमीच लॉक ठेवा
  • तुमचे शौचालयाचे आणि खोल्यांचे दरवाजे नेहमीच अशा प्रकारे बंद करा की आपले बाळ ते उघडू शकणार नाही
  • प्लगचे आउटलेट झाकलेले असावेत जेणेकरून आपल्या बाळाला शॉक बसणार नाही

चाचण्या आणि लसीकरण

आतापर्यंत आपल्याला वेगवेगळ्या लसींची माहिती असणे आवश्यक आहे जे वाढत्या बाळांना कठोर वातावरणाविरूद्ध लढा देण्यासाठी महत्वाचे आणि अनिवार्य आहेत. म्हणूनच, पुन्हा आठवण करुन देत आहोत की आठ महिन्यांनंतर आपल्या बाळाला हिपॅटायटीस बी आणि आयपीव्ही बूस्टरची आवश्यकता असेल.

खेळ आणि क्रियाकलाप

बाळाचे मोटर कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि त्याचे स्नायू बळकट करण्यात मदत करण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या क्रियाकलापांचा परिचय बाळाला करून देऊ शकता. रंगीबेरंगी प्लास्टिक कप वापरुन त्याला वस्तू एकावर एक (स्टॅकिंग) करण्यास शिकवा. आता तुमचे बाळ बसू लागले आहे. खेळण्यातील कार किंवा इतर चाकांच्या खेळण्यांचा वापर केल्याने त्याला आसपासचा आनंद घेण्यास आणि खेळण्यास मदत होईल. पडद्यामागे तुम्ही लपून रहा आणि त्याला तुम्हाला शोधण्यास सांगा किंवा टॉवेलच्या खाली वस्तू लपवा आणि त्या उघडण्यासाठी त्याला प्रोत्साहित करा, अशा क्रियाकलापांमुळे बाळाची वस्तू कायमस्वरूपी असतात ही संकल्पना बळकट होईल.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा

आपला लहान देवदूत वाढत आहे हे पाहणे हा एक मोहक अनुभव आहे परंतु तो ज्या प्रकारे विकसित होत आहे त्याचे विश्लेषण केल्याने बाळाची वाढ ठीक होत आहे ना ह्या सततच्या भीतीवर मात करण्यास मदत होईल. नेहमी लक्षात ठेवा की आपल्या बाळाच्या वाढीस उशीर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याचे अधिक चांगले निदान करण्यास मदत होईल. म्हणूनच, जर तुमचे ३२ आठवड्यांचे बाळ चिडचिड करत असेल किंवा तुम्हाला त्याचे स्नायू कडक झाल्यासारखे वाटत असतील, बाळ खळखळून हसत नसेल, आपुलकीचे कोणतेही चिन्ह दर्शवित नसेल, प्रकाशास संवेदनशील असेल, पायांवर वजन पेलू शकत नसेल किंवा आधार दिल्यावर सुद्धा बसू शकत नसेल, स्वत: च्या नावाला प्रतिसाद देत नसेल, कोणताही खेळ खेळत नसेल, परिचित लोकांना ओळखत नसेल, तर लवकर हस्तक्षेपासाठी बालरोग तज्ञाचा सल्ला घ्या.

प्रत्येक मूल वेगळे आहे परंतु लवकरच किंवा थोडे नंतर ते इतरांप्रमाणेच वागू लागेल. काही बाळांची वाढ वेगाने होते काहींना जास्त वेळ लागू शकतो. तुमचे बाळ नवीन लोक, नवीन वातावरण आणि नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेते आहे तेव्हा थोडा धीर धरा आणि ह्या क्षणाचा आनंद घ्या. आनंदी मातृत्वासाठी तुम्हाला शुभेच्छा!

मागील आठवडा: तुमचे ३१ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी
पुढील आठवडा: तुमचे ३३ आठवड्यांचे बाळ – विकास, वाढीचे टप्पे आणि काळजी

RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
संपादकांची पसंती
Please Wait Updating Your Article