Firstcry Parenting
Search
Parenting Firstcry
Home बाळ बाळांची नावे ‘त’ आणि ‘त्र’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित १५० नावे

‘त’ आणि ‘त्र’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित १५० नावे

‘त’ आणि ‘त्र’ अक्षरावरून  मुलींची अर्थासहित १५० नावे

पालक झाल्यावर आपल्या बाळासाठी तुम्ही खूप वेगवेगळी स्वप्ने बघत असता आणि त्यातीलच एक म्हणजे बाळासाठी एखादे गोड आणि वेगळं नाव ठेवणे जे ऐकायला छान वाटेल तसेच बाळाचे व्यक्तिमत्व सुद्धा खुलेल. म्हणून खूप शोधाशोध करून तुम्ही तुमच्या मुलासाठी एक सुंदर नाव शोधता. नाव शोधत असताना बाळाचे आईबाबा एक ट्रेंडी, क्युट आणि छोटे तसेच त्यांच्या नावाशी मिळते जुळते नाव शोधत असतात. बाळाच्या जन्मराशीवर आधारीत नाव किंवा सुंदर अर्थ असलेल्या नावाचा शोध घेतला जातो.

‘त’ आणि ‘त्र’ अक्षरावरून मुलींची १५० नावे

ह्या सर्व बाबींचा विचार करून ह्या लेखामध्ये आणि त्रअक्षराने सुरु होणारी मुलींची नावे दिली आहेत. असे म्हणतात ह्या अक्षरांनी नावाची सुरुवात असणाऱ्या मुली समाजात प्रशंसेस पात्र होतात. ह्या नावाच्या मुलींना आपल्या कर्मासोबतच परमेश्वरावर विश्वास असतो. हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन धर्मातील नावांचा ह्या लेखामध्ये समावेश केलेला आहे.

आणि त्रअक्षराने सुरु होणारी नावे नावांचा अर्थ धर्म
तनया कन्या हिंदू
तन्मयी तल्लीन हिंदू
तन्वी नाजूक हिंदू
तमोहरीणी अंधार दूर करणारी हिंदू
तापसी तप करणारी हिंदू
तपस्विनी साध्वी हिंदू
तमन्ना इच्छा हिंदू
तमसा एक नदी हिंदू
तपर्णा तृप्त करणारी हिंदू
तरला तेजस्वी हिंदू
तराणा रागदारी हिंदू
तरुणा स्त्री,युवती हिंदू
तरुणिका तरुण स्त्री हिंदू
तरुबाला वृक्षाची वेल हिंदू
तरुलता वेल हिंदू
तरंगिणी नदी हिंदू
तापी एक नदी हिंदू
तारका चांदणी, नक्षत्राचे नाव हिंदू
तारकेश्वरी तारकांची स्वामीनि हिंदू
तारामती हरिश्चंद्राची पत्नी हिंदू
तारिणी तारणारी हिंदू
तितिक्षा क्षमा, सहनशीलता हिंदू
तिलोत्तमा एका अप्सरेचे नाव हिंदू
तुर्या आत्म्याची चौथी स्थिती हिंदू
तुलसी तुळस हिंदू
तुलिका रंगकुंचला हिंदू
तुष्टी तृप्ती हिंदू
तृप्ती संतोष हिंदू
तृष्णा तहान हिंदू
तेजसी तेजाने युक्त हिंदू
तेजस्विनी शोभा, प्रकाश हिंदू
तेजा तेजस्वी स्त्री हिंदू
तेजस्वी तेजस्वी स्त्री हिंदू
तेजस्विता तेजस्वी स्त्री हिंदू
तेजांगिनी तेजस्वी स्त्री हिंदू
तोषा आनंददायी हिंदू
तोशिता समाधान पावलेली हिंदू
तुंगभद्रा एका नदीचे नाव हिंदू
तबस्सुम फुल हिंदू
तम्मना इच्छा हिंदू
तामसी रात्र हिंदू
तमस्वीनी रात्र हिंदू
तमिरा जादू हिंदू
तनया मुलगी हिंदू
तानिया परिराणी हिंदू
तनिरिका फुल हिंदू
तनिषा महत्वाकांक्षा हिंदू
तनुजा मुलगी हिंदू
तन्वी सुंदर मुलगी हिंदू
तापणी गोदावरी नदी हिंदू
तापसी स्त्री तपस्वी हिंदू
तापी नदीचे नाव हिंदू
ताराई तारा हिंदू
तारकेश्वरी पार्वती हिंदू
तरला मधमाशी हिंदू
तराणा गाणे हिंदू
तारिणी पार्वती हिंदू
तारकेश्वरी पार्वती हिंदू
तरला फुलांमधील मध हिंदू
तरली तारा हिंदू
तरु छोटे झाड हिंदू
तरुलता वेल हिंदू
तरुण तरुण मुलगी हिंदू
तरुणीने तरुण मुलगी हिंदू
तरुणिमा तरुण मुलगी हिंदू
ताटीणी नदी हिंदू
तावीशी धैर्य हिंदू
तीर्थ परमेश्वराचा आशीर्वाद असलेले पवित्र पाणी हिंदू
तेजा प्रकाशाचा किरण हिंदू
तेजस्वी बुद्धिमान हिंदू
तेजस्विनी चमकणारा हिंदू
तेजोमयी चमकणारी हिंदू
तीस्या शुभ हिंदू
तितिक्षा माफ करणे हिंदू
तिया पक्षी हिंदू
तोष्णी देवी दुर्गा हिंदू
तोया पाणी हिंदू
तालिका पवित्र चिन्ह हिंदू
तिमीला एक वाद्य हिंदू
तिथी तारीख हिंदू
तोरशा नदीचे नाव हिंदू
त्रायी हुशार हिंदू
त्रियक्षी दुर्गा हिंदू
त्रीअंबिका पार्वती हिंदू
त्रीधरा गंगा नदी हिंदू
त्रिगुणा दुर्गा हिंदू
त्रिजगती देवी पार्वती हिंदू
त्रिलोचना दुर्गा हिंदू
त्रिपर्णा बेलाचे पान हिंदू
त्रीपता समाधान हिंदू
त्रिपुरा दुर्गा हिंदू
त्रिपुरसुंदरी पार्वती हिंदू
त्रिपुरी पार्वती हिंदू
तृषा इच्छा हिंदू
तृषा तहान हिंदू
त्रीशूलिनि दुर्गा हिंदू
त्रिती क्षण हिंदू
त्रिया तरुण मुलगी हिंदू
त्रीयामा रात्र हिंदू
तृप्ती समाधान हिंदू
तूही पक्षांचा आवाज हिंदू
तुहीना दवबिंदू हिंदू
तुर्वी उच्च हिंदू
तुषारकणा बर्फाचा कण हिंदू
तुस्ती शांती हिंदू
त्वरिता दुर्गा हिंदू
त्विषा तेजस्वी हिंदू
तेज्वी तेजस्वी हिंदू
ताणीसी दुर्गा हिंदू
तेजसी बुद्धिमान हिंदू
तानिरिका फुल हिंदू
तानियमित्र परीची मैत्रीण हिंदू
ताशा जन्म हिंदू
ताटीणि नदी हिंदू
त्रीयामा रात्र हिंदू
ताहिरा पवित्र, शुद्ध मुस्लिम
तालिया तारा मुस्लिम
तहानी शुभकामना, शुभेच्छा मुस्लिम
तफहीम सुंदर मुस्लिम मुस्लिम
तहरीम आदरणीय, विनीत मुस्लिम
तायबा गुणी, पवित्र, ईश्वराला समर्पित मुस्लिम
ताकिया भक्त मुस्लिम
तकरीम आदर, सम्मान मुस्लिम
तालिबा ज्ञानाची साधक मुस्लिम
तमाज़ुर प्रतिभाशाली, उज्जवल मुस्लिम
तनाज़ नाजुक शरीर असणारी मुस्लिम
तनसीन प्रशंसा, सुंदरता मुस्लिम
तरन्नुम राग, गीत, लय मुस्लिम
तारूब जिवंत मुस्लिम
तस्कीन शांति मुस्लिम
तलविंदर ज्याला ईश्वराविषयी प्रेम वाटते असा शीख
तमनप्रीत सोने सिख शीख
तृप्ता संतुष्टि, समाधान शीख
तेकगुर ज्याला गुरूचा सहवास प्राप्त झालेला आहे असा शीख
तरनजीत विजयी रक्षक शीख
तवनीत सुंदर, रूपवान शीख
तरनप्रीत संगीताची गोडी शीख
तनियाह एक सुंदर मुलगी ख्रिश्चन
तरिआना संयोजन ख्रिश्चन
ताशनाय ख्रिसमसच्या दिवशी जन्मलेली ख्रिश्चन
तियाना आनंद ख्रिश्चन
तनीषा सोमवारी जन्मलेली ख्रिश्चन
तश्वीन उदार मुलगी ख्रिश्चन
तिरज प्रसन्नता ख्रिश्चन
तहन विनंती ख्रिश्चन
तब्बीता सुंदर ख्रिश्चन
तैबी हरणासारखी क्रिस्चियन ख्रिश्चन
तैमी ताडाचे झाड ख्रिश्चन
तनिका पऱ्यांची राणी ख्रिश्चन
त्रिनी एक पवित्र स्त्री ख्रिश्चन

आम्ही आशा करतो की ही सर्व नावे तुम्हाला आवडतील आणि तुमच्या परीसाठी तुम्ही ह्यापैकी एक नाव निवडाल.

RELATED ARTICLES
MORE FROM AUTHOR
संपादकांची पसंती
Please Wait Updating Your Article