Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
गर्भधारणेचे आठवडे
गर्भधारणा: ३९वा आठवडा
३९व्या आठवड्यात तुमचे बाळ पूर्णतः विकसित झालेले आहे आणि बाहेरच्या जगात पाऊल टाकण्यासाठी तयार आहे. ह्या काळात तुम्हाला अस्वस्थता जाणवणे हे खूप सामान्य आहे. तुमच्या शरीरात छोटे परंतु खूप महत्वाचे बदल होतील, जसे की तुम्हाला नियमित कळा येणे सुरु होईल आणि त्यामुळे तुम्ही प्रसूतीसाठी तयार व्हाल. गर्भारपणाच्या ३९व्या आठवड्यातील तुमचे बाळ गर्भारपणाच्या ३९व्या आठवड्यात, बाळाचा […]
संपादकांची पसंती