Firstcry Parenting
Parenting Firstcry
गर्भारपण
बाळ
मोठी मुले (५-८ वर्षे)
मुलांमधील निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन)
प्रौढांपेक्षा मुलांमध्ये डिहायड्रेशनचा धोका जास्त असतो कारण त्यांच्या लहान शरीरात पाण्याचा साठा कमी असतो. सामान्यत: देखील मुले प्रौढांपेक्षा अधिक क्रियाशील असतात आणि उन्हात खेळण्यात बराच वेळ घालवतात. मुले उलट्या आणि अतिसार सारख्या डिहायड्रेशन होण्यास कारणीभूत असणा–या आजारांबद्दलही जास्त संवेदनाक्षम असतात. निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) म्हणजे काय? शरीराच्या पाणी टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेपेक्षा पाण्याचा ऱ्हास जेव्हा जास्त होतो तेव्हा […]
संपादकांची पसंती