दर महिन्याला होणारा बाळाचा विकास

४ महिन्यांच्या बाळाचे विकासाचे टप्पे

बाळाच्या जन्मापासून पहिले काही महिने चांगले गेले आणि परिस्थिती अजून चांगली होणार आहे. परंतु बाळाची वाढ खूप वेगाने होत असल्याने वाढणारे हे बाळ खूप आश्चर्ये घेऊन येते. पहिल्या चार महिन्यात तुमच्या बाळाचे नुसते पुढे सरकण्यापासून थोडे रांगण्यापर्यंत प्रगती होते आणि बाळ आई बाबांना ओळखू लागते तसेच वेगवेगळे आवाज बाळांना कळू लागतात. जेव्हा तुमचे बाळ तुमच्या डोळ्यात टक लावून बघू लागेल तेव्हा तुम्ही पालकत्वाच्या आनंदाच्या शिखरावर असाल!

४ महिन्यांच्या बाळाचा वाढीचा तक्ता

४ महिन्यांच्या बाळाच्या आयुष्यात विकासाच्या दृष्टीने खूप बदल होत असतात. ४ महिन्यांच्या बाळामध्ये सर्वात सामान्यपणे आढळणारे विकासाचे टप्पे खालीलप्रमाणे -
पार केलेले विकासाचे टप्पे  ह्या पुढील विकासाचे टप्पे 
डोळ्यांनी जवळच्या वस्तू पाहणे हलणाऱ्या वस्तूंचा मागोवा घेऊ लागेल
वेगवेगळया भावनांना रडून प्रतिसाद देते वेगवेगळ्या भावनांनुसार चेहऱ्यावर वेगवेगळे भाव दर्शवेल
आधाराने बाळ बसू लागते थोडा वेळ आधार न देता सुद्धा बसू शकेल
दोन्ही हातानी खेळणी धरू लागते खेळणं एका हातातून दुसऱ्या हातात घेऊ शकेल
नवीन खेळणी आणि चेहऱ्यांचे जवळून निरीक्षण करते वेगवेगळे चेहरे आणि वस्तू बघण्यास उत्सुक असेल
वेगवेगळे आज आणि शब्द बाळ ओळखू लागते स्वतःचे नाव समजू लागेल आणि त्यानुसार बाळ प्रतिक्रिया देऊ लागेल
पोटावर झोपवल्यावर हळू हळू पुढे सरकते पोटावर झोपवल्यावर पुढे सरकू लागेल

४ महिन्यांच्या बाळामध्ये दिसून येणारे विकासाचे टप्पे

दररोज बाळाला सांभाळणे हे आपण अनुभवलेले नसते. म्हणून त्यांचा विकास योग्य दिशेने होतो आहे किंवा नाही हे ह्यावर लक्ष ठेवणे अवघड आहे. बाळाचे एवढे रडणे ठीक आहे ना? तसेच माझे बाळ आधाराशिवाय डोक्याचे संतुलन नीट करत असेल ना? आणि बाळाला भरवण्यापासून ते बाळाचा संज्ञात्मक आणि भावनिक विकासाबरोबरच तुमचे बाळ जेव्हा ४ महिन्यांचे होईल तेव्हा ते विकासाचे वेगवेगळे टप्पे पार पाडेल.

आकलन विषयक विकास

तुमचे बाळ आता खऱ्या जगातील वस्तू, चेहरे आणि भावना ह्यांचा संबंध लावू शकेल

शारीरिक विकास

४ महिन्यांच्या बाळाचे शारीरिक विकासाचे टप्पे :

झोपेच्या सवयी

झोपेच्या सवयीच्या विकासाविषयी खालील गोष्टी तुम्हाला माहित असणे जरुरीचे आहे

सामाजिक आणि भावनिक टप्पे

४ महिन्यांच्या बाळामध्ये सामाजिक आणि भावनिक टप्पे खालीलप्रमाणे दिसून येतात -

डॉक्टरांशी केंव्हा संपर्क साधावा?

तुम्ही डॉक्टरांशी संपर्क साधावा जर :

तुमच्या ४ महिन्यांच्या बाळाला विकासाचे टप्पे गाठण्यास मदत होण्यासाठी खाली काही मार्ग दिले आहेत

बाळाला टी. व्ही. पासून दूर ठेवा आणि बाळाचा स्क्रीन टाईम सुद्धा मर्यादित ठेवा कारण ह्या वयात बाळाच्या मेंदूला उत्तेजना देण्याची गरज नाही. बाळ गुंतून राहावे किंवा बाळाचे लक्ष नीट असावे म्हणून आवाजाचा वापर करा आता साठी इतकंच! पालक होण्यासाठी कुठलाही जादुई घटक नाही. फक्त बाळावर बारीक लक्ष ठेवा, बाळाने दिलेल्या संकेत, प्रतिक्रिया आणि प्रतिसादाकडे लक्ष द्या बाळाला दूध पाजा आणि वेळेवर झोपवा. तुमच्या बाळाला झोप आवडेल आणि ह्या वयात त्याचा वाढीसाठी सुद्धा उपयोग होईल त्यामुळे बाळाची दिनचर्या हा जादुई शब्द आहे.
Published by
मंजिरी एन्डाईत
Last Updated On

Recent Posts

All Rights Reserved